BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
(İNGİLİZCE DESTEKLİ TÜRKÇE)
DERS İÇERİKLER
İ

ZORUNLU DERSLER

YARIYIL 1

MTH 101 MATEMATİK 1 (4-0-4) 
Önbilgiler, Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları.
Ders Kitabı,

 • Thomas, George B. Calculus. U.S.A, Addison -Wesley, Longman, 2001

Yardımcı Ders Kitapları

 • Adams, Robert A. A Complete Course Calculus. Kanada, Addison-Wesley, 1999

CIV 101 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2-0-2) 
Genel olarak İnşaat mühendisliği eğitimi. Ulaştırma mühendisliği, yapı mühendisliği, jeoteknik mühendisliği, su kaynakları mühendisliği, kıyı ve liman mühendisliği, İnşaat mühendisliği malzemeleri. Profesyonel mühendislik çalışmaları ve etik kurallar. Profesyonel sorumluluk.
Ders Kitabı,

 • “İnşaat Mühendisliğine Giriş (Lecture Notes on Introduction to Civil Engineering)” Bursa Orhangazi Üniversitesi, Ders Notu

FİZ 103 FİZİK (3-2-4) 
Ölçme; Doğrusal hareket; Vektörler; İki ve üç boyutta hareket; Kuvvet ve hareket 1; Kuvvet ve hareket 2; Kinetik enerji ve iş; Kütle merkezi ve doğrusal momentum; Dönme; Yuvarlanma, tork ve açısal momentum; Denge ve elastiklik.
Ders Kitabı,

 • Y.Güney, İ.Okur, Fizik-I (Mekanik), Değişim Yayınları, 2009, Sakarya.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Keller, F. J., “Fizik 1”, çev. Ed. Akyüz R.Ö. ve arkadaşları, Literatür Yayınevi, 2002, İstanbul
 • Serway, ‘Fen ve Mühendislik İçin Fizik’ Palme Yayıncıcılık, Çev.Edit. Kemal Çolakoğlu, 2002, Ankara

İNM 103 TEKNİK RESİM (2-2-3) 
Mühendislik çizimine giriş, CAD sistemleri ve CAD yazılımı, Geometrik çizimler, Ortografik projeksiyonlar; 3D model asal görünümlerinin birinci ve üçüncü açısal projeksiyonu, verilen iki asal görünümden üçüncü görünümün projeksiyonu, yardımcı ve detay görünüm teknikleri. Kesit alma: Tam, yarım, kısmi, boyutlandırma ve detaylandırma teknikleri: Temel boyutlandırma, revizyon blokları, yüzey özellikleri, kaynak sembolleri. Hata payları: Geometrik hata payları, temel delik, temel şaft sistemi, veri sembolleri, montaj çizim prensipleri, İnşaat mühendisliği tasarım teknikleri, mühendislik tasarımı çizimleri.
Ders Kitabı,

 • Ümit KOCABIÇAK,Teknik Resim ve AutoCAD 2009, Sakarya Üniversitesi, 2008.

ENG 111 İNGİLİZCE 1 (2-0-2) 
Öğrencilere temel seviyede İngilizce kazandırıp, günlük hayatta kullanabilmelerini sağlamak.
Ders Kitabı,

 • Hutchinson, T., Tabor, C., Quintana, J., Eadie, K.English for Life.Oxford University Press, 2007.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Dinçay, K., Erten, İ. Hakkı, Yavuz, A., Aksu, İ., Şirin, E., Topkaya E.Z., Yüksel, G., Aydoğdu, E. Campus Life. Nobel Yayıncılık, 2008.
 • Furness, Y.N., Eğilmez, G., Arıkan, A. Smart Book. Gündüz Eğitim Yayıncılık, 2008.

TUR 103 Türk Dili I (2-0-0) 
Türk Dili’nin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratabilmek, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek, Türkçenin biçim özelliklerini ve işleyişini öğrenmek, Yazma ve konuşma çalışmalarıyla becerilerin alışkanlığa dönüştürülmesini sağlamak.
Ders Kitabı,

 • Ergin, M. Üniversiteler İçin Türk Dili, 1997.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Korkmaz, Z., Ercilasun, A.B., Zülfikar, H., Akalın M., Gülensoy T., Parlatır İ., Birinci N. Yükseköğretim Öğrencileri için Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. YÖK Matbaası, 1997.

ATA 103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ 1 (2-0-0) 
Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımlar ve Atatürk ilkelerinin değerini kavratmak.
Ders Kitabı,

 • Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III, İstanbul, 1967.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1990.

YARIYIL 2


KİM 101 KİMYA (3-2-4) 
Giriş: Madde ve Ölçüm. Atomlar, moleküller ve iyonlar. Stokiyometri: Kimyasal formüller ve eşitliklerle ilgili hesaplamalar. Yükseltgenme indirgenme tepkimeleri. Termokimya (Isı kimyası). Atomların elektronik yapısı. Elementlerin periyodik özellikleri. Kimyasal bağların temel kavramları. Molekül geometrisi ve bağ teorileri. Gazlar. Moleküller arası kuvvetler, sıvılar ve katılar. Kimyasal hız. Kimyasal termodinamik. Elektrokimya.
Ders Kitabı,

 • Petrucci, H.R., Harwood, S.W.,Genel Kimya,Çev. Uyar.T., Palme Yayıncılık, 2002, Ankara.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Aydın, A.O., Sevinç, V., Şengil, İ.A., Temel Kimya, Aşiyan Yayınları, 2001, Adapazarı
 • Sarıkaya, Y., Erdik, Y.,Temel Üniveriste Kimyası, Gazi Kitap Evi,1969.
 • M. H. Omurtag,"Mühendisler için Mekanik Statik ve Mukavemet", Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul,2007
 • A. Y. Aköz, N. Eratlı, Statik – Mukavemet , Beta basım yayım dağıtım A. Ş.,İstanbul, 2000
 • A. Orbay,"Statik", Birsen Yayınevi, İstanbul,2007
 • H. Engin, E. Ergüven, ‘’ Mühendislik Mekaniğinde Çözümlü Statik Problemleri ‘’, İstanbul,1984
 • T. Kocatürk, ‘’ Statik Ders Notları ‘’, Yıldız Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 2008


MTH 102 MATEMATİK 2 (4-0-4) 
Belirsiz integral, integral alma metotları, Belirli integralinin özellikleri, ilgili teoremler, Belirli integralin uygulamaları (Alan, yay uzunluğu, hacım hesabı, yüzey alanı hesabı ) Genelleştirilmiş integraller ve özellikleri, Çok değişkenli fonksiyonlar.
Ders Kitabı,

 • Thomas, George B. Calculus. U.S.A, Addison -Wesley, Longman, 2001

Yardımcı Ders Kitapları

 • Adams, Robert A. A Complete Course Calculus. Kanada, Addison-Wesley, 1999

CIV 104 ÖLÇME BİLGİSİ (2-1-3) 
Gözlenen alan veri hatalarının sınıflandırılması ve gerekli düzeltme uygulamaları,  ölçme aletlerinin kullanım ve bakımı, çapraz hareket, ayrık tesviye, arazi ölçüm ve haritalama ve elektronik veri transfer. Ölçme tanımları, kapsamı, kullanım yerleri, ölçek türleri ve hesap yöntemleri, topoğrafik cihazların özellik ve işlevleri, uzunluk ölçme yöntemleri; nokta ve doğruların işaretlenmesi, engelli ve engelsiz arazilerde uzunluk ölçümü, yükseklik ölçüm yöntemleri; geometrik yükseklik ölçümü, nivelman işleri, arazide alan ölçüm yöntemleri; arazi ölçülerinden ve koordinat değerlerinden alan hesabı, planimetre ile alan ölçümü.
Ders Kitabı,

 • BAŞ, H.G., Topoğrafya -Ölçme Bilgisi, Değişim yayınevi, 2009.

Yardımcı Ders Kitapları

 • ÖZGEN,M.G., Topoğrafya, İTÜ Matbaası, 1984.
 • SONGU, C., ÖLÇME BİLGİSİ I, II., Ankara, 1975
 • AYTAÇ M., Ölçme Yöntemi, İTÜ Matbaası, 1976

BİL 112 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (2-2-3) 
Programlama kavramları: Veri tipleri, aritmetik işlemler, atama ifadeleri. Girdi/Çıktı fonksiyonları. Kütüphane fonksiyonları. Seçme ve tekrarlı ifadeler. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Diziler ve seriler. Algoritmalar, datalar,akış diyagramları, değişkenler (sabit, gerçel,tam sayı, boyutlu ve diğer), komutlar, nesne sınıfları, alt programlar ve fonksiyonlar. Programlama adımları, konseptler, programı çalıştırma, hatalar, test etme ve diğer fonksiyonlar. Mühendislik problemleri üzerine uygulamalar.
Ders Kitabı,

 • Visual Basic 6.0, Visual Basic.Net, Özgür Hocaoğlu, Pusula Yayıncılık ve İletişim Ltd., İstanbul, ISBN:975-7092-79-7

Yardımcı Ders Kitapları

 • Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition Programming for the Absolute Beginner, byJerry Lee Ford, Jr., ISBN:1592008143

ENG 112 İNGİLİZCE 2 (2-0-2) 
Öğrencilere temel seviyede İngilizce kazandırıp, günlük hayatta kullanabilmelerini sağlamak.
Ders Kitabı,

 • Hutchinson, T., Tabor, C., Quintana, J., Eadie, K.English for Life.Oxford University Press, 2007.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Dinçay, K., Erten, İ. Hakkı, Yavuz, A., Aksu, İ., Şirin, E., Topkaya E.Z., Yüksel, G., Aydoğdu, E. Campus Life. Nobel Yayıncılık, 2008.
 • Furness, Y.N., Eğilmez, G., Arıkan, A. Smart Book. Gündüz Eğitim Yayıncılık, 2008.

TUR 104 TÜRK DİLİ II (2-0-0) 
Türk Dili’nin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratabilmek, Türkçe’yi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek, Türkçe’nin biçim özelliklerini ve işleyişini öğrenmek, Yazma ve konuşma çalışmalarıyla becerilerin alışkanlığa dönüştürülmesini sağlamak.
Ders Kitabı,

 • Ergin, M. Üniversiteler İçin Türk Dili, 1997.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Korkmaz, Z., Ercilasun, A.B., Zülfikar, H., Akalın M., Gülensoy T., Parlatır İ., Birinci N. Yükseköğretim Öğrencileri için Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. YÖK Matbaası, 1997.

ATA 104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ 2 (2-0-0)
Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımlar ve Atatürk ilkelerinin değerini kavratmak.
Ders Kitabı,

 • Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III, İstanbul, 1967.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1990.

YARIYIL 3


MTH 201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER (4-0-4) 
Çok değişkenli fonksiyonlarda Taylor-McLaurin açılımları, ekstremum noktalar; Çok katlı integraller, diferansiyel denklemler; adî diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri; Diferansiyel denklem sistemleri ve çözüm yöntemleri; Çeşitli problemlerin çözümü için sayısal çözüm yöntemleri; Diferensiyel denklemlerin çözümünde matlab uygulamaları. Birinci dereceden genel diferansiyel denklemler, ikinci dereceden diferansiyel denklemler ve uygulamaları, Kısmi diferansiyel denklemler ve nümerik çözümleri. Lineer diferansiyel denklemler ve uygulamaları. İntegrasyon ve mühendislik uygulamaları. Matrisler, matrislerin toplanması, matrislerin çarpımları, matrislerin tersleri ve matrislerle mühendislik problemlerin çözümleri.
Ders Kitabı,
 • Türker E.S.,Diferansiyel Denklemler, Değişim Yayınları, 2001.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Korkmaz, Z., Ercilasun, A.B., Zülfikar, H., Akalın M., Gülensoy T., Parlatır İ., Birinci N. Yükseköğretim Öğrencileri için Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. YÖK Matbaası, 1997.
 • Kubat C., , MATLAB ve Mühendislik Uygulamaları, ALFA Yayınları , 2003.
 • Kreyszig E., Advanced Engineering Mathematics, John Wiley & Sons, 1993.

CIV 102 STATİK (3-0-3) 
Genel tanıtım, parçacıkların statiği, rijit cisimlerin statiği, eşdeğer kuvvet sistemleri, denge, makasların analizi, kirişlerin analizi, sürtünme ve yüzeylerin geometrik özellikleri. Mekaniğin kısımları. Rijit cisimlerin mekaniğinin kısımları. Mekanik-Statiğin temel kavramları ve kabulleri.Vektörler, Kuvvet, Moment, Maddesel noktaların statiği. Eşdeğer kuvvet sistemleri, düzlem kuvvet sistemleri. Rijit cisimlerin statiği. Düzlem ve uzay kuvvetlerinin denge koşulları. Cisimlerin ağırlık merkezlerinin bulunması. Taşıyıcı sistemler: mesnet türleri, mesnet reaksiyonları, kesit kuvvetleri, kesit kuvvetleri diyagramları. Kirişler, kemerler. Çerçeveler ve kafes sistemler. Kiriş, kemer, düzlem kafes ve çerçevelerde iç kuvvetler bulunması ve diyagramlarının çizimi.
Ders Kitabı,

 • R.C. Hibbeler, S.C. Fan, A. Soyuçok, Ö. Soyuçok, "Mühendislik mekaniği-statik",Literatür yayınevi, İstanbul, 2007

Yardımcı Ders Kitapları

 • F. Beer , E. R. Johnston,E. R. Eisenberg, Ö. Gündoğdu, H. R. Öz, O. Kopmaz, "Mühendisler İçin Vektör Mekaniği Statik", İzmir Güven Kitabevi, 2007
 • M. H. Omurtag,"Mühendisler için Mekanik Statik ve Mukavemet", Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul,2007
 • A. Y. Aköz, N. Eratlı, Statik – Mukavemet , Beta basım yayım dağıtım A. Ş.,İstanbul, 2000
 • A. Orbay,"Statik", Birsen Yayınevi, İstanbul,2007
 • H. Engin, E. Ergüven, ‘’ Mühendislik Mekaniğinde Çözümlü Statik Problemleri ‘’, İstanbul,1984
 • T. Kocatürk, ‘’ Statik Ders Notları ‘’, Yıldız Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 2008

İNM 207 BİNA BİLGİSİ (3-0-3)
Yapılar ve binalarla ilgili tanımlar, inşaat terminolojisi, yapı özellikleri, yapı tasarlama ilkeleri, yapı elemanlarının projelendirme esasları uygulama detayları.
Ders Kitabı,

 • Şumnu, Ş., “Binalarda Tasarlama İlkeleri, Projelendirme Esasları ve Yapı Elemanları”, Sakarya Üniversitesi, 1997.

İNM 209 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM         (3-0-3)
İnşaat Mühendisliği alanında çağın gerektirdiği bir araç olan Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim konularını aktarılması.CAD program uygulamaları ve yapısal analize yönelik bilgisayar programlarının tanıtılması.( Autocad ,İdecad vb.

CIV 211 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ (2-0-2) 
Mineral ve kaya tanımlama, değiş(tir)me işlemleri, aşınma, sedimantasyon (tortullaşma), metamorfizma (başkalaşım), yapısal jeoloji, Türkiye jeolojisi, jeoloji haritalarının kullanımı. Su, buz ve rüzgar etkileri. Mühendislik işlerinde kullanılan kum ve çakılların tarifi.
Ders Kitabı,

 • David George Price, M. H. De Freitas, Engineering geology: principles and practice, Springer, 2009

Yardımcı Ders Kitapları

 • Ketin, İ. Genel Jeoloji, Cilt 1, Yerbilimlerine Giriş, İ.T.Ü. Matbaası, 1977, Gümüşsuyu, İstanbul.
 • Güleç, K. Mühendislikte Jeoloji, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, 1980,İstanbul.
 • Tarhan, F. Mühendislik Jeolojisi Prensipleri, K.T.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1989, Trabzon.
 • Erguvanlı, K. Mühendislik Jeolojisi, Seç Yayın Dağıtım, 1994, İstanbul.
 • Yüzer, E., Vardar, M., Erdoğan, M., Eriş, İ., Eyüboğlu, R., Özgül, A., Mahmutoğlu, Y., Bayraktar, H. ve Yalçın, T. İnşaat, Şehircilik, Çevre Jeolojisi, Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı, Mart 1991, İstanbul.

YARIYIL 4


CIV 212 MUKAVEMET  (4-0-4)
Temel kavramlar, Kesit tesirleri diyagramları, Gerilme Analizi, Normal Kuvvet Hali, Şekil değiştirme, Atalet Momenti, Basit Eğilme Hali, Eğik Eğilme Hali, Burulma
Ders Kitabı,

 • Kadıoğlu, N., Engin, H., Bakioğlu, M., Mukavemet Problemleri I, İstanbul, 1987.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Hibbeler, R.C., “Mechanics of Materials”, Prentice Hall, 1997

Yardımcı Ders Kitapları

 • Hasan Boduroğlu, Çözümlü Mukavemet Problemleri, Birsen Kitapevi Yayınları, İstanbul, 1998.
 • Hibbeler, R.C., “Mechanics of Materials”, Prentice Hall, 1997.


İNM 202 YAPI MALZEMESİ (3-0-3) 
Beton, metal, yapı taşları, kil ürünleri ve ahşap malzemelerin mekanik, fiziksel ve dayanım özellikleri. Alçı. Kireç. Agregalar. Pozolanlar. Çimentolar. Üretim yöntemleri, kullanım alanları. Karışım hesabı, karışım içerikleri, beton üretiminde üretimde temel adımlar ve ilgili özellikler.
Ders Kitabı,

 • Yapı Malzemeleri, Prof. Dr. Süheyl Akman, İ.T.Ü. İnş. Fak. Yayını, 1987

Yardımcı Ders Kitapları

 • Beton, Prof. Dr. Turhan Y. Erdoğan, ODTU Geliştirme Vakfı Yayıncılık,2003.
 • Yapı Malzemesi II, Prof. Dr. Bülent Baradan, Dokuz Eylül Üniv. Yayınları, 1996
 • Beton, Türkiye Hazır Beton Birliği, Aralık 1999, İstanbul.

CIV 205 DİNAMİK (2-0-2)  
Partiküllerin kinematiği, Partiküllerin kinetiği ( kuvvet ve ivme, iş ve enerji, impuls ve momentum ), Titreşimler
Ders Kitabı,

 • Mühendislik mekaniği – Dinamik R. C. Hibeler ( Metrik baskı – Literatür yayıncılık)

Yardımcı Ders Kitapları

 • Hibbeler, R.C., “Mechanics of Materials”, Prentice Hall, 1997
 • Mühendislik mekaniği – Dinamik Durmuş Günay( Değişim yayınları)
 • Dinamik problem Çözümleri-Prof.Dr. Yaşar Pala(Nobel Yayınları)
 • Mühendisler için Mekanik-Dinamik Prof.Dr. Yalçın AKÖZ

MTH 209 OLASILIK VE İSTATİSTİK (3-0-3) 
Temel kavramlar ve olasılık kuralları, rasgele değişkenler, beklenti, varyans ve kovaryans, iki değişkenli marjinal ve koşullu dağılımlar.Popüler dağılımlar. Büyük sayılar kanunu ve merkezi limit teoremleri. Örnekleme ve betimsel istatistik. Tahmin teorisine giriş, maksimum olabilirlik ve momentler yöntemleri. Aralık tahminleri. Hipotez testleri, iki kütle problemleri. Basit doğrusal regresyon ve korelasyon, varyans analizi.
Ders Kitabı,

 • Uygulamalı İstatistik 1,2, Prof. Dr. Özer Serper, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2004

Yardımcı Ders Kitapları

 • A data-based approach to statistics (Iman, R. L., 1994)
 • İstatistik Analiz Metodları (Prof. Dr. Bilge Aloba Köksal, Çağlayan Kitabevi, 6. baskı,2003)
 • Esin, A. ve Çelebioğlu, S. İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, 2005, İstanbul
 • Tekin, V. N. İstatistiğe Giriş, Seçkin Yayıncılık, 2006, İstanbul.
 • Spence, J.T., Cotton, J. W., Underwood, B. J. ve Duncan, C. P. Elementary Statistics, 1990, Prentice-Hall, New Jersey, USA.
 • Uygulamalı İstatistik 1,2, Prof. Dr. Özer Serper, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2004

CIV 210 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ (3-0-3)  
Tanımlar, akışkanların özelliği, hidrostatik, kinematik, sistem ve hacim yaklaşımları, Reynolds teoremi, kütle, enerji ve momentum korunumu prensipleri,boru hidroliği: Laminer ve türbülanslı akım, düzgün ve pürüzlü borularda akım, sürtünme kayıpları, yersel kayıplar, tek boruda akımın hesaplanması, basit boru sistemleri, türbin ve pompalar, açık kanal hidroliği ve karakteristikleri, üniform akım, enerji ve momentum kavramları.
Ders Kitabı,

 • Yüksel, Y., Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik, Arıkan Yayınevi

Yardımcı Ders Kitapları

 • Sümer, B.M., Ünsal, İ., ve Bayazıt, M., Hidrolik, Birsen Yayınevi
 • John M. Cimbala, Yunus A. Cengel. Fluid Mechanics
 • Ilgaz, C., Karahan M.E., Bulut, A., Akışkanlar mekaniği ve Hidrolik Problemleri, Çağlayan Kitap Evi

İNM 298 STAJ I (0-0-0)

YARIYIL 5

İNM 301 BETONARME 1 (3-0-3) 
Normal kuvvet, eğilme momenti ve kesme kuvveti altındaki kesitlere gereken donatıları hesabetmek. Beton  malzeme davranışı ve özellikleri. Betonarme davranışı ve temel ilkeler. Betonarme elemanların donatılması: denge üstü, dengeli ve denge altı donatı oranları. Betonarme yapıların sınır durumlarına göre hesap esasları: Taşıma gücü ve kullanılabilirlik sınır durumları; hesap esasları. Basit eğilme etkisindeki elemanlar. Eksenel kuvvet altındaki elemanlar. Bileşik eğilme etkisindeki elemanlar. Eğik kesit dayanım kontrolü.
Ders Kitabı,

 • Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı Prof.Dr. Âdem Doğangün, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2007

Yardımcı Ders Kitapları

 • Betonarme Yapılar Prof. Dr Zekai Celep, Prof. Dr. Nahit Kumbasar, Sema Matbaacılık, İstanbul, 1998

CIV 305 KARAYOLU (3-0-3) 
Karayolu elemanları. Güzergah araştırması. Kurbalarda taşıtların stabilitesi. Düşey kurbalar. Kapasite ve Hizmet düzeyi. Altyapı, Drenaj. Hacimler diyagramı.
Ders Kitabı,

 • Karayolu Mühendisliği, Yayla, N., Birsen Yayınevi, İstanbul, 2002.

Yardımcı Ders Kitapları

 • O’Flaherty, C.A., Highway Engineering, Vol.2, Edward Arnold, 1986.
 • Mannering,F.L., Klareski,W.P., Principles of Highway Eng., John Wiley, 1990.

CIV 307 ZEMİN MEKANİĞİ 1 (3-0-3) 
Zeminlerin oluşumu, zeminlerin fiziksel özellikleri ve sınıflandırma, zeminde gerilmeler, zeminlerin konsolidasyonu, zeminlerin kayma direnci, sıkıştırma teorileri.
Ders Kitabı,

 • Braja M. Das, 1994. “Principles of Geotechnical Engineering, 3rd ed.”, PWS Publishing Company, Boston

Yardımcı Ders Kitapları

 • Vahit Kumbasar, Fazıl Kip, 1999. “Zemin Mekaniği Problemleri”, Çağlayan Kitabevi, İstanbul.
 • Kutay Özaydın, 2008. Zemin Mekaniği, Birsen Yayınevi
 • Akın Önalp, 2007. Geoteknik Bilgisi-I, “Çözümlü Problemlerle Zeminler ve Mekaniği”, Genişletilmiş 3.Baskı, Birsen Yayınevi, İstanbul

CIV 309 HİDROLİK (3-0-3) 
Temel kavramlar. Tabakalı ve türbülanslı akımlar. Boru akımlarında sürtünme faktörü. Tek borularda akım hesaplamaları. Hidrolik makine türbinleri ve pompalar. Boru sistemleri ve ağları. Açık kanal akışının genel özellikleri ve sınıflandırılması. Basınç ve hız dağılımı. Üniform akım.
Ders Kitabı,

 • Sümer, B.M., Ünsal, İ., ve Bayazıt, M., Hidrolik, Birsen Yayınevi

Yardımcı Ders Kitapları

 • Yüksel, Y., Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik, Arıkan Yayınevi
 • John M. Cimbala, Yunus A. Cengel. Fluid Mechanics
 • Ilgaz, C., Karahan M.E., Bulut, A., Akışkanlar mekaniği ve Hidrolik Problemleri, Çağlayan Kitap Evi

İNM 311 YAPI STATİĞİ 1 (3-0-3) 
Yapı sistemlerinin tanımlanması, iç kuvvetlerin ve deplasmanların hesabı. İzostatik yapıların analizi. İzostatik yapılar. Mesnet türleri. Basit kirişler, kesme kuvveti ile eğilme momenti arasındaki bağıntılar; konsol, çıkmalar ve çok açıklıklı gerber kirişlerinin sabit yük altında çözümü; hareketli yük altında izostatik sistemlerin çözümü; çeşitli kirişler, gerber kirişleri, tesir çizgileri. Düzlem kafes sistemlerin hareketli yük altında çözümü. Üç mafsallı çerçeveler ve kemerler. Kafes çerçeve ve kemerlerin analizi. İş ve enerji prensipleri ve yzpı sistemlerinin deformasyon analizinde uygulanması.
Ders Kitabı,

 • Girgin, K. ve diğ. “Yapı Statiği”, Birsen Yayinevi, 2011.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Hibbeler, R. C., Structural Analysis, Prentice Hall, Revised Printing, 2002.

İNM 313 LABORATUAR (0-2-1)
Yapı Malzemesi Laboratuvar Deneyleri (Çelik Çekme Deneyi ve Beton Basınç Deneyi, Taze Betonda Çökme-Slump ve Agregalarda Tane Dağılımı Deneyleri, Agregalarda Özgül Ağırlık ve Birim Ağırlık Deneyi)
Hidrolik Laboratuvar Deneyleri
Geoteknik Laboratuvar Deneyleri (Sınıflandırma, Kompaksiyon, Serbest Basma Deneyi)
Ulaştırma Laboratuvar Deneyleri (Bitümlü Bağlayıcılara Uygulanan Deneyler, Penetrasyon Deneyi, Düktilite Deneyi, Marshall Deneyi, Viskozite Deneyi, Aşınma Deneyi).

YARIYIL 6


İNM 302 BETONARME 2 (3-0-3) 
Döşemeler ve kirişlerin düşey yük etkisi altında hesabı, çerçevelerin düşey yük ve yatay yükler etkisi altında hesaplanması, depreme dayanıklı yapı tasarımı hakkında genel bilgiler.
Ders Kitabı,
 • Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı Prof.Dr. Âdem Doğangün, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2007

Yardımcı Ders Kitapları

 • Betonarme Yapılar Prof. Dr Zekai Celep, Prof. Dr. Nahit Kumbasar, Sema Matbaacılık, İstanbul, 1998

İNM 306 ÇELİK YAPILAR 1 (3-0-3) 
Çelik malzeme özellikleri. Çelik yapılar giriş. Çelik yapıların analizi için rehber. Çelik bağlantıları ve bağlantı araçları. Perçin, cıvata, tutturulmuş, kaynaklı bağlantılar. Kendi türleri ile çelik yapıların elemanları, emniyet gerilmesi tasarım ve detaylandırma. Gerginlik üyeleri ve bölücüler. Sıkıştırma üyeleri ve bölücüler. Çatı makasları.
Ders Kitabı,

 • Hilmi Deren, Erdoğan Uzgider, Filiz Piroğlu, Özden Çağlayan"Çelik Yapılar", Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 2008

Yardımcı Ders Kitapları

 • Yalman Odabaşı, "Ahşap ve Çelik Yapı elemanları", Beta Yayınevi, İstanbul, 1997
 • Zafer Öztürk, “Çelik Yapılar”, Birsen Kitabevi, İstanbul, 2007
 • Nuri Akkaş, Çetin Yılmaz, “Analysis and Design of Steel Structures", Ankara,1985
 • William T. Segui, “LRFD Steel Design",Thomson Brooks/Cole, 2003

CIV 308 DEMİRYOLU (3-0-3) 
Demiryolu mühendisliğine giriş, çekim, geometrik ve fiziksel standartlar, eğimler, kurbalar, geçiş eğrileri, güzergah, üstyapı, üstyapının imalatı.
Ders Kitabı,

 • Evren, G., 1998. Demiryolu, Birsen Yayınevi, İstanbul

Yardımcı Ders Kitapları

 • Seçkin, İ., 2002. Toprak İşleri ve Demiryolu, Çağlayan Kitapevi, İstanbul.
 • Profillidis, V.A. 1995. Railway Engineering, Avebury Technical Ashgate Publishing Limited, England.
 • Esveld, C., 2001. Modern Railway Track, Second Edition, MRT Productions, The Netherlands.
 • Iwnicki, S., 2006. Handbook of Railway Vehicle Dynamics, Taylor & Francis Group, USA.

CIV 312  ZEMİN MEKANİĞİ 2 (3-0-3) 
Elastik-Plastik Denge Denklemleri, Toprak Basıncı Teorileri, Dayanma Yapıları, Taşıma Gücü Teorileri, Yamaç ve Şevlerin Duyarlılığı.
Ders Kitabı,

 • Braja M. Das, 1994. “Principles of Geotechnical Engineering, 3rd ed.”, PWS Publishing Company, Boston.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Akın Önalp, Ersin Arel, 2004. Geoteknik Bilgisi-II, “Yamaç ve Şevlerin Mühendisliği”, Birsen Yayınevi, İstanbul.
 • Vahit Kumbasar, Fazıl Kip, 1999. “Zemin Mekaniği Problemleri”, Çağlayan Kitabevi, İstanbul.
 • TS 7994/1990. “Zemin Dayanma Yapıları; Sınıflandırma, Özellikleri ve Projelendirme Esasları”

İNM 314 YAPI STATİĞİ 2 (3-0-3) 
Tesir çizgileri, açı yöntemi, moment dağıtma yöntemi, matris deplasman yöntemi.
Ders Kitabı,

 • Çakiroglu, A. ve Çetmeli, E. , “Yapi Statigi”, Cilt I, Beta, 2001, Istanbul.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Hibbeler, R. C., Structural Analysis, Prentice Hall, 7th Ed. SI, 2009.

İNM 398 STAJ II (0-0-0)

YARIYIL 7

İNM 401 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ (2-0-2) 
Her öğrenci okuduğu mühendislik bölümüne ait konularda tasarım çalışması yapıp rapor halinde sunduğu çalışmayı jüri önünde savunacaktır.

CIV 405 SU TEMİNİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI (3-0-3)
Su temini sistemi, nüfus tahmini hesapları, içme suyu özellikleri, su kaynaklarının ve suların derlenmesi, suların isalesi, hazneler, şebeke sistemleri, çevre sağlığı tesisleri, kullanılmış su kanalları, yağmur suyu kanalları, birleşik sistem kanalları.
Ders Kitabı,

 • Karpuzcu M., Su Temini ve Çevre Sağlığı, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2005.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Fair, G.M., Geyer, J.C., Okun, D.A., ‘Elements of Water Supply and Wastewater Disposal’, John Wiley.
 • Muslu Y., ‘Su ve Atıksu Teknolojisi’, İTÜ Matbaası, Gümüşsuyu, 1992.
 • Muslu Y., Çözümlü Problemlerle Su Temini ve Çevre Sağlığı Cilt I, Su Vakfı, İstanbul, 1998.

CIV 409 TEMEL MÜHENDİSLİĞİ 1 (2-0-2)
Temel mühendisliği, zemin mekaniği ve yapısal teori ilkelerinin mühendislik temel İNMaatlerinin analiz, ve tasarımına, zemin-yapı etkileşiminde zemin mühendisliği vurgusuyla, uygulamaların çalışılmasıdır. Alan testleri (SPT, CPT, kanat, pressiyometre, plaka yükleme deneyi). Yeraltı araştırma teknikleri, sert ve esnek istinat yapılarının tasarımı ve sığ ve derin temeller.

Ders Kitabı,

 •  “(Lecture Notes on Foundation Engineering) Temel Mühendisliği Ders Notları” Bursa Orhangazi Üniversitesi, Ders Notu

Yardımcı Ders Kitapları

 • Braja M. Das, 1994. “Principles of Geotechnical Engineering, 3rd ed.”, PWS Publishing Company, Boston.
 • TS 1901/1975. “İnşaat Mühendisliğinde Sondaj Yolları ile Örselenmiş 
  ve Örselenmemiş Numune Alma Yöntemleri”
 • TS 5744/1988. “İnşaat Mühendisliğinde Temel Zemini Özelliklerinin  Yerinde Ölçümü”
 • Akın Önalp, Sedat Sert, 2010. Geoteknik Bilgisi-III: Bina Temelleri

CIV 411 YAPI DİNAMİĞİ (3-0-3) 
Tek serbestlik dereceli sistemler (TSD), TSD sistemlerin sönümsüz serbest titreşim analizi, TSD sistemlerin sönümlü serbest titreşim analizi, TSD sistemlerin zorlanmış titreşim analizi, Çok serbestlik dereceli sistemler (ÇSD), ÇSD sistemlerin sönümsüz serbest titreşim analizi, ÇSD sistemlerin sönümlü serbest titreşim analizi, Lineer sistemlerin deprem davranışı, Eşdeğer yük ve spektral analiz, Mod süperpozisyon yöntemi (Modal Analiz), Dinamik etki altında yapıların burulması, Rijitlik Merkezi.
Ders Kitabı,

 • Zekai Celep ve Nahit Kumbasar, Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, 2004.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Chopra, AK, “Dynamics of Structures, Theory and Applications to Earthquake Engineering”, 6th Edition, Prentice Hall, 2001.
 • Clough, RW and Penzien, J, “Dynamics of Structures”, 2th Edition, McGraw-Hill Int. Editions, 1993

İNM 413 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI (3-0-3)
Sonlu eleman yöntemi ilkeleri, Temel kavramlar, Modelleme ve Analiz Teknikleri, Malzeme ve Yük Kabulleri, 2B ve 3B yapı analizi, Kesit tesirleri, Gerilme Analizi, Özdeğer analizi, Davranış Spektrumu analizi, Zamana Bağlı Çözümler

YARIYIL 8

İNM 402 BİTİRME ÇALIŞMASI (0-4-2) 
Her öğrenci okuduğu mühendislik bölümüne ait konularda bitirme çalışması yapıp rapor halinde sunduğu çalışmayı jüri önünde savunacaktır.

CIV 404 YAPI İŞLETMESİ (3-0-3) 
Yapı makinaları, ve mühendislik esaslarının açıklaması, tipleri, seçme kriterleri ve temel yapı ekipmanı için gerekli fiyat analizi. Yapım proseslerine giriş, kontrat ve borçlanma ve programlama, proje kontrol tahmini, verimlilik modelleri ve yapım ekonometresi.
Ders Kitabı,

 •  “Yapı İşletmesi Ders Notları” Bursa Orhangazi Üniversitesi, Ders Notu

Yardımcı Ders Kitapları

 • Halpin, D. W. (2006), “Construction Management”, 3rd Edition, John Wiley & Sons, New Jersey, USA.
 • Fellows, R., Langford, D., Newcombe, R. & Urry, S. (1998), “Construction Management in Practice”, Longman, Essex, UK.
 • Pilcher, R. (1992), “Principles of Construction Management”, McGraw-Hill Book Company Europe, Third Edition, Berkshire, England, UK

CMC 303 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ (3-0-3) 
Mühendislik ve idari kararlar için ekonomik analiz. Sermaye akımları, zaman ve paranın ve fiziksel varlık ve faiz oranına etkisi. Alternatifleri değerlendirme metotları: Şimdiki değer, gelecek değer, yıllık değer, geri dönüş (kazanç) oranı ve fayda / maliyet oranları. Minimum maliyetli yaşam ve yenileme analizleri. Amortisman giderleri ve vergiler. Enflasyonun etkisi. Belirsizlik ve risk altında tercih.

Ders Kitabı,

 •  “Mühendislik Ekonomisi Ders Notları” Bursa Orhangazi Üniversitesi, Ders Notu

Yardımcı Ders Kitapları

 • DeGarmo, E.P., Sullivan, W.G. & Canada, J.R. (1984), “Engineering Economy” 7th Edn., Collier Macmillan Publishers, London, UK.
 • White, J.A., Agee, M.H. & Case, K.E. (1989), “Principles of Engineering Economic Analysis”, 3rd Ed., John Wiley & Sons, New York, USA.
 • Grant, E.L., Ireson, W.G. & Leavenworth, R.S. (1990), “Principles of Engineering Economy”, 8th Ed., John Wiley, USA.
 • Newman, D.G., Escehenbach, T.G. & Lavelle, J.P. (2004), “Engineering Economic Analysis”, 9th Ed., Oxford University Pres, New York, USA.
 • Park, C.S. (2002), “Contemporary Engineering Economics”, 3rd Ed., Prentice Hall.
 • Park, C. S. (2004), “Fundamentals of Engineering Economics”, Pearson Education Inc., New Jersey, USA.

ALAN SEÇMELİ DERS LİSTESİ
GÜZ YARIYILI

CIV 421  ADVANCED REINFORCED CONCRETE  /İLERİ BETONARME (3-0-3)
Betonarme kirişlerin, kabukların ve katlanmış plak üyelerinin, altyapıların, istinat duvarlarının, bacaların, tankların, siloların ve köprülerin analiz ve tasarımı. Öngerilmeli beton İlkeleri: Sünme, büzülme ve sıcaklık etkileri. Betonarme yapı elemanlarının asismik tasarımı için özel hükümler. Prefabrik beton. Betonarme analizi ve tasarımı.

CIV 423 COMPUTER APPLICATIONS IN STRUCRURAL ENGINEERING /YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI (3-0-3)
Sonlu elemanlar yöntemi ve bilgisayar yazılımlarına giriş. Yapısal mekaniği problemleri uygulamaları. Yapılarının çeşitli türde iki boyutlu analizi. SAP2000-Eğitim, Probina veya Ide-Statik yazılımlarına giriş.

CIV 431 GEOTECHNICAL ENGINEERING  /JEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ (3-0-3)
Toprağın sıkıştırılabilirliği. Konsolidasyon teorisi, karekök zamanı ve günlük zaman yöntemleri ile konsolidasyon katsayısının belirlenmesi, drenajlı ve drenajsız yüklemeler ve ilgili çökme hesapları. Zemin makaslama dayanımı. Yanal toprak basıncı. Şev stabilitesi.

CIV 433 INTRODUCTION TO SOIL DYNAMICS/ ZEMİN DİNAMİĞİNE GİRİŞ(3-0-3)
Sismoloji, depremler ve kuvvetli yer hareketlerinde temel kavramlar. Tek dereceli serbestlik sistemlerinin dinamik davranışı. Tepki analizi ve yer hareketleri üzerinde yerel zemin koşullarının etkisi. Dinamik zemin özellikleri, dinamik saha testleri, makaslama modülü ve sönüm. Tek boyutlu eşdeğer site tepki analizi. Sismik tehlikeler, sıvılaşma ve sismik şev stabilitesi, Newmark kayar blok analizi.

CIV 435 TEMEL MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI (3-0-3)
Temel mühendisliği için mevcut yazılımların ve temel problemleri üzerindeki uygulamalarının tanıtılması

CIV 451 HYDROLOGY/ HİDROLOJİ (3-0-3)
Giriş, Hidrolojik Çevrimi açıklayabilme, Yağış, Buharlaşma, Sızma Yeraltı Suyunu açıklayabilme, Yüzeysel Akış. Hidrolojik Ölçümler ve Verilerin Analizini inceleyebilme, Hidrograf Analizi, Teorisini inceleyebilme, Birim Hidrograf Analizi, Sentetik Birim Hidrografı açıklayabilme 6. Hidrografın Akarsu Boyunca Ötelenmesini açıklayabilme, Hidrografın Haznede Ötelenmesini açıklayabilme, Hidrolojide İstatistik Yöntemleri açıklayabilme, Tekerrür Analizini yapabilme, Hidrolojik Modelleri açıklayabilme.

İNM 203 MALZEME BİLİMİ (3-0-3)
Malzemelerin iç yapısı: Atomlar arasındaki bağlar. Iç yapı özellikleri. Malzemelerin sınıflandırılması. İç yapı türleri. Şekilsiz ve kristalli yapılar.  Atomların yapıları. Katı çözümler. Difüzyon. Kristal yapısı. Fiziksel özellikler. Mekanik özellikler. Basit sıkıştırma. Uzama. Yenilme. Sertlik. Yorgunluk. Sünme, gerilme gevşemesi. Malzeme çeşitleri: Metaller. Seramikler. Polimerler. Beton .

İNM 425 RC YAPI TASARIMI (3-0-3)
Betonarme yapıların tasarım ve tasarım prensipleri temel adımların tartışılması. İlgili kodlar ve yönetmelikler. Betonarme yapının teknik çizimleri. Detaylandırma.

İNM 427 HİDROLOJİ VE HİDROLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI (3-0-3)
Hidroloji ve hidrolik mühendislik uygulamaları için geliştirilmiş yazılımlara giriş. Hidroloji ve hidrolik problemleri uygulamaları.

İNM 441 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ (3-0-3)
Karayolu toprak işleri, kesit alan ve hacim hesaplamaları, hacim ve kütle diyagramı, hacim dağılımı ve toprak temini, esnek üstyapı tasarım, kaplama yapı, malzeme, test, bitümlü karışımlar, bitümlü karışım tasarımı ve test metotları, bitümlü bağlayıcılar ve özellikleri, malzeme, rijit üstyapı tasarım, rijit üstyapı malzemeleri, beton kaplama eklemleri.

İNM 443 TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ (3-0-3)
Ulaştırma endüstrisi ve çeşitlerinin açıklaması; Sürücüler, yayalar, araçlar ve yollların özellikleri; Trafik mühendisliği çalışmaları, karayolu güvenliği, trafik akış prensipleri, kavşak tasarımı ve kontrol, kapasite analizi ve servis analiz düzeyi.

İNM 445 KARAYOLU TASARIMI (3-0-3)
Genel tasarım ilkeleri. Karayolu problemlerinin analizi ve tasarımı. Karayolu tasarımı teknik çizimleri. Otoyol / ulaştırma mühendisliği için geliştirilmiş yazılımlara giriş.

İNM 447 YAPI ANALİZİ 1 (3-0-3) 
Yapı mühendisliği ve tanımlar. Simetrik olmayan eğilme, kayma (makaslama) merkezi. Yapı tanımı, sınıflandırılması, idealleştirilmesi ve modellemesi. Kiriş, çerçeve ve kemerleri içeren statik belirlenebilir yapıların analizi. Kabloların analizi. İş ve enerji prensipleri ve yapı deformasyon analizinde uygulanması. Yapısal analizde zorlama yöntemi. Tesir hatları.

İNM 449 SU MÜHENDİSLİĞİ (3-0-3)
Yüzey suları hidrolojisi ve havza koruma, su kaynaklarının geliştirilmesi, yeraltı ve yüzey sularının birlikte kullanımı, rezervuar ve nehirlerin yönetimi, olasılık ve istatistikin rolü, sistem analizi teknikleri, ve su kaynakları planlama projeleri.

 BAHAR YARIYILI

İNM 206 MUKAVEMET II (3-0-3)
Eksantrik normal kuvvet hali, kesmeli eğilme, bileşik eğilme, kayma merkezi, elastik eğri, Mohr alan yöntemi, konsol kiriş yöntemi, enerji yöntemleri, burkulma.

CIV 436 GEOTECHNICAL DESIGN* /JEOTEKNİK TASARIM (3-0-3)
Genel tasarım ilkeleri. Jeoteknik sorunların analizi ve tasarımı. Geoteknik tasarım teknik çizimleri. Geoteknik mühendisliği için geliştirilmiş yazılımlara giriş.

CIV 450 TEMEL MÜHENDİSLİĞİ 2 (3-0-3)
Temel mühendisliği, zemin mekaniği ve yapısal teori ilkelerinin mühendislik temel İNMaatlerinin analiz, ve tasarımına, zemin-yapı etkileşiminde zemin mühendisliği vurgusuyla, uygulamaların çalışılmasıdır. Alan testleri (SPT, CPT, kanat, pressiyometre, plaka yükleme deneyi). Yeraltı araştırma teknikleri, sert ve esnek istinat yapılarının tasarımı ve sığ ve derin temeller.

CIV 452 WASTE WATER ENGINEERING/ ATIKSU MÜHENDİSLİĞİ (3-0-3)
Su temini sistemleri ve tasarım ilkeleri. İçme suyu arıtma teorisi ve pratiği. Su kalitesi ve yönetmelikler; Dezenfeksiyon dahil olmak üzere fiziksel ve kimyasal birim süreçleri, koagülasyon, durultma, filtrasyon, membran, hava sıyırma, adsorpsiyon, yumuşatma, korozyon kontrolü, ve diğer gelişmiş süreçler..
Atıksu arıtma teorisi ve pratiği. Doğal arıtma yöntemleri; tarama; sedimantasyon, flotasyon, kalınlaşma; aerobik tedavi yöntemleri; havalandırma teorisi, anaerobik çürütme, vakum filtrasyon, santrifüj ve kurutma yatakları da dahil olmak üzere çamur bertaraf yöntemleri; ıslak oksidasyon; fosfat ve azot bileşikleri kaldırılması; ve üçüncül arıtma akımları

İNM 422 ÇELİK YAPILAR II (3-0-3)
Çelik kiriş, çerçeve, ana kiriş ve çatı makası tasarımı. Tasarım özellikleri ve uygulanması.

İNM 424 İLERİ BETON TEKNOLOJİLERİ (3-0-3)
Çimento üretimi, çimento hidrasyonu ve mikroyapı. Taze betonun özellikleri. Beton kimyasal ve mineral katkı maddeleri. Betonun mekanik özellikleri. Çimento esaslı malzemelerin boyutsal sağlamlılığı. Özel betonlar. Yüksek performanslı beton. Kendinden konsolide beton. Fiber betonarme. Hafif beton. Polimer modife beton. Püskürtme beton. Laboratuvar teknikleri ( porozimetre, lazer difraksiyon tane boyut analizi, BET yüzey alanı, X-ışını kırınımı, termo-gravimetrik analiz, SEM).

İNM 426 HİDROLİK YAPI TASARIMI* (3-0-3)
Genel tasarım ilkeleri. Hidrolik yapıların analizi ve tasarımı. Hidrolik yapı tasarımı teknik çizimleri. Hidrolik yapıların tasarım için geliştirilmiş yazılımlara giriş.

İNM 428 ÇELİK YAPI TASARIMI* (3-0-3)
Genel tasarım ilkeleri. Çelik yapıların analizi ve tasarımı. Çelik yapı tasarımı teknik çizimleri. Çelik yapıların tasarımı için yazılımlara giriş.

İNM 430 SULAMA VE DRENAJ SİSTEMLERİ (3-0-3)
Sulama Mühendisliği: Sulama mühendisliğine giriş, Türkiye'de sulama hakkında kısa tanıtım, toprak su özellikleri, sulama suyu ihtiyacı, sulama planlaması, sulama suyu uygulama yöntemleri: Yüzey sulama, yağmurlama sulama, damla sulama (kısa giriş), basit sulama sistemlerinin tasarımı, sulama tuzluluk problemleri; Tarım arazilerinin drenajı: Tarımda drenajın önemi, arazi drenaj yöntemleri, drenaj ve yeraltı kontrol sistemlerinin tasarımı, sulama ve drenaj sistemlerinin bakımı.

İNM 442 KARAYOLU MALZEMELERI VE KAPLAMA TASARIMI (3-0-3)
Esnek ve esnek olmayan stres kaplama bileşenleri teorileri ve mevcut tasarım yöntemleri, AASHTO, vb. Karayolu malzemeleri. Zemin altı toprak. Tanecikli katman ve alt malzeme. Asfalt karışımlar ve tasarım yöntemleri.

İNM 444 ULAŞTIRMA SISTEMLERİ MODELLEMESİ (3-0-3)
Kentsel alanda farklı bölümler için ulaşım sistemlerinin fiziksel tasarımı ve planlama ilkeleri. Arazi kullanımı, sosyal, ekonomik ve çevresel uyumluluklar. Değerlendirme ve etki değerlendirmesi.

İNM 446 TEKNİK YAZIM (3-0-3)
Rapor türleri ve modelleri. Konuların seçimi. Geçici ve son hali verilmiş tez cümlelerinin biçimlendirilmesi. Bölümle ilgili çalışma konuları. Açımlama ve özet yazılması. Rapor taslağının yazılması. Çıktı ya da elektronik kaynakların değerlendirilmesi. Bibliyografya. Metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi: Teori ve pratik. Alıntılama. APA formatının akademik raporlarda kullanımı. Raporun yazılı biçimde ifade edilmesi. Akademik ve teknik raporların yeniden gözden geçirilip hata kontrolü yapılması.

İNM 448 YAPI ANALİZİ 2 (3-0-3)
Hiperstatik yapıların analizi. Birim deplasman sabitleri. Sertlik ve esneklik matrisleri. Zorlama yöntemi. Eğim-saptırma yöntemi. Hardy Cross ve Moment-Alan yöntemleri. Deplasman yöntemleri: Açı yöntemi, moment dağıtma, özel konular. Büyük ölçekli yapısal analizi. Tesir hatları ve hareketli yükler. Sap2000 uygulamaları.